Senin, 26 Agustus 2013

Perang di Suriah menjelang kemunculan Imam Mahdi?

Copas dr fb teman:

 Amirul Mukminin Imam Ali krw yang mengatakan:
 "Apabila terjadi bentrokan dua pasukan di Suriah, maka itu tidak akan berakhir kecuali dengan sebuah tanda dari Allah."

 Beliau ditanya:
"Apa yang dimaksud dengan itu ya Amirul Mukminin?"

 Imam Ali krw:
"Goncangan [baca: konflik] di Suriah yang akan memakan korban lebih dari 100.000 orang. Allah akan menjadikan itu rahmat bagi orang-orang beriman dan azab bagi orang-orang kafir. Apabila itu terjadi, kalian akan melihat para penunggang kuda-kuda kelabu dengan bendera-bendera kuning yang datang dari arah barat hingga mereka berhenti di Suriah. Disana akan terjadi teror hebat dan pembunuhan-pembunuhan. Kemudian kalian akan melihat tenggelamnya salah satu desa di Damaskus yang bernama Harasta [sebuah desa dekat Damaskus di jalan menuju kota Homs]. Lalu putera si pemakan hati akan muncul dari sebuah lembah yang gersang untuk menduduki minbar Damaskus [baca: untuk merebut kekuasaan]. Setelah itu kalian nantikanlah kemunculan al-Mahdi. "

Riwayat ini terdapat dalam kitab-kitab:
-Kitabul Ghaibah al-Nu'mani, halaman 317;
-AlGhaibah al-Thusi, halaman 461;
-Al-Kharaij wal Jaraih, jilid 3 halaman 1151;
-Al-'Udad Al-Qawiyyah, halaman 76 hadis 127;
-Faraid Fawaidul Fikr, halaman 14;
-Mu'jam Ahadits al-Imam al-Mahdi, jilid 3 halaman 86 hadis 631.