Jumat, 11 Oktober 2013

10 liputan cahaya Allah yang membuat anda bersabar

Ketahuilah, jika Allah SWT hendak menguatkan hamba dalam menerima sesuatu yang Dia tetapkan atas dirinya, maka Dia menyelimutinya dengan cahaya sifat-Nya. Dengan begitu, liputan cahaya-Nya akan mendahului datangnya ketentuan-Nya. Karena itu, ia menggantungkan diri kepada Tuhan, tidak bersandar kepada dirinya sehingga ia kuat dan bersabar memikul semua beban.

Berikut ini 10 Liputan Cahaya yang membantu Anda menghadapi ketentuan Allah:

  1. Terbukanya pintu pemahaman membantu Anda menghadapi hukum Tuhan.
  2. Sampainya anugerah Tuhan membantu Anda menghadapi ujian. 
  3. Kesadaran akan baiknya pilihan Tuhan membuat Anda kuat menghadapi takdir-Nya. 
  4. Pengetahuan tentang ilmu Tuhan membuat Anda bisa bersabar menghadapi ketetapan-Nya. 
  5. Pengetahuan bahwa Dia melihat membuat Anda bisa bersabar menghadapi berlakunya semua ketetapan. 
  6. Tampaknya Tuhan dengan segala keindahan-Nya membuat Anda bersabar atas segala perbuatan-Nya. 
  7. Pengetahuan bahwa sabar akan mendatangkan ridha Tuhan membuat Anda bisa bersabar menerima ketentuan-Nya. 
  8. Tersingkapnya hijab membuat Anda bisa bersabar menghadapi ketetapan-Nya. 
  9. Kesadaran akan adanya rahasia ketentuan-Nya menguatkan Anda memikul beban kewajiban. 
  10. Pengetahuan tentang kelembutan dan kebaikan Tuhan dalam segala ketetapan-Nya membuat Anda bisa bersabar menatapi semua takdir-Nya.


 Itulah sepuluh sebab yang membuat hamba bisa bersabar, kuat dan tegar menerima dan menghadapi hukum Tuhan. Dia telah memberikan semua itu kepada orang yang layak mendapatkan pertolongan-Nya.

---Ibn Atha’illah dalam At-Tanwiir fi Isqath al-Tadbiir